Odpowiedzi

2009-05-19T17:07:11+02:00
Zacznijmy od reakcji.W wyniku całkowitego spalenia powstają 3 cząsteczki CO2 i woda.Słownie zapiszę Ci to tak:

1)propanon +4O2 powstaje 3CO2 +3 H2O
2)Obliczamy masę molową acetonu= 58 g/mol
3)układamy proporcję:
skoro 58g - 3 mole
7g - x moli
------------------------
X=0,36 mola (obliczyliśmy ilośc moli CO2 przypadające na
7g acetonu)
4)teraz obliczmy obj.tego gazu w war.norm.

1mol - 22,4dm3
0,36mola - x dm3
_________________
x=8,064 dm3