Odpowiedzi

2009-11-24T13:55:29+01:00
Prawwica pod dowodztwem gen franco po przegranych wyborach nie chciala aby lewica wprowadzila swoje reformy
1 5 1
2009-11-24T13:56:47+01:00
Przyczyn wybuchu wojny domowej w Hiszpanii było kilka. Należy zacząć od tego, że od wieku XIX następował sukcesywny rozkład tego wielkiego imperium kolonialnego. Kroplą, która przechyliła czarę była przegrana ze Stanami Zjednoczonymi w 1898 roku. Wtedy to Hiszpanie stracili jedne ze swych najważniejszych terytoriów zamorskich chodzi tu o Kubę, Filipiny i Puerto Rico. Poza tym cały wiek XIX to ciągłe problemy społeczne i gospodarcze. Hiszpania toczyła wtedy wiele wyniszczających wojen z państwami sąsiednimi jak i wojen wewnątrz swych kolonii Wskutek wojny z USA nastąpiło znaczne osłabienie państwa w wyniku braku stabilizacji politycznej i gospodarczej. Od tego momentu uwaga władz skupiała się na polityce wewnętrznej. Efektem tego jest zajęcie neutralnej pozycji podczas pierwszej wojny światowej. Poza tym Hiszpania była jednym z najbardziej zacofanych krajów Europy. Nie tyle chodzi tu o rozwój technologiczny ile o stosunki społeczne, które jeszcze w XX wieku bliskie były feudalnym. Stan takowy podtrzymywany był przez trzy główne siły: arystokracje, wojsko i niezwykle potężny a zarazem bardzo konserwatywny kościół.
2009-11-24T14:46:36+01:00

Impulsem do wybuchu wojny było zamordowanie 12 lipca 1936 roku przez prawicową bojówkę oficera policji José Castillo. W odpowiedzi, dzień później zamordowany został przywódca konserwatywnej opozycji Jose Calvo Sotelo. Wojskowi spiskowcy wyznaczyli datę przewrotu na 17 lipca 1936 roku. Dowódcą puczu miał być przebywający na emigracji gen. Jose Sanjurjo. Główną siłą na którą liczyli spiskowcy były wojska hiszpańskie w Maroku, liczące ok. 40 tysięcy żołnierzy, które miano następnie przerzucić do Europy.