W referendum konstytucyjnym z 25 maja 1997r. wzięło udział tylko 42,86% uprawnionych do głosowania Polaków. Za nową konstytucją opowiedziało się 52,7% głosujących, przeciwko zaś 45,9 %.
a) Jaki procent oddanych w referendum głosów stanowiły głosy nieważne?
b) Jaki procent uprawnionych do głosowania Polaków opowiedziało się za nową konstytucją ? Wynik podaj po zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T14:17:42+01:00
A)52,7%+45,9%=98,6%
100%-98,6%=1,4%
2 5 2
2009-11-24T14:19:58+01:00
42,86%+45,9%=88.76%
100%-88,76%=11,24%
5 1 5