Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • GoSs
  • Rozwiązujący
2009-11-24T15:44:47+01:00
1. stworzenie takiego „porządku ramowego”, w którym rynek byłby dla poj. podmiotu bezp. dostęp-ny i na tyle atrakcyjny, aby wyzwolić jego inicjatywę i możl. twórcze. 2. Państwo ma zabezpieczać porządek oparty na wolnych umowach, własności pryw. oraz prawi-dłowe funkcjonowanie mechanizmu konkurencji.
3. Ważnym zadaniem PG jest utrzymanie siły nabywczej P, gwarancja stabilnej waluty, gdyż każda I. i deflacja powoduje niespraw. bogacenie się jednych i zubożenie innych.
4. Zadaniem PG jest też stworzenie infrastruktury i zachowanie zdrowego środowiska naturalnego.