W chwili początkowej samochód znajdował się na szosie w punkcie A, natomiast rowerzysta w punkcie B. Samochód jedzie ze stałą prędkością 108km/h, a rowerzysta jedzie w przeciwną stronę z szybkością 10m/s. Odległość między punktami A i B wynosi 400m.Oblicz drogi, jakie przebędą pojazdy do chwili, gdy będą się mijać.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T16:11:02+01:00
Samochód

V₁ = 108 km/h = 30 m/s

Rowerzysta

V₂ = -10 m/s - prędkość ujemna, gdyż zwrot jest przeciwny

ΔV = V₁-V₂ = 40 m/s

S = Vt

V = 40
S = 400
t= 10

S₁=V₁*10 = 30*10 = 300 m - droga samochodu
S₂ = V₂*t = 10*10 = 100 m - droga rowerzysty
3 5 3