1. uzupełnij zdania
.................. są to wiązki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi. Mozna je otrzymac w reakcji chemicznej .................. pierwiastkow chemicznych z tlenem. Tlenek magnezu jest przykładem tlenku ............. . Tlenek ............... jest przykładem tlenku niemetalu. Wapno palone jest nazwą zwyczajową....................................... . Tlenek ............... znajduje sie w minerale o nazwie hematyt.
Tlenek ........... czyli .......... stanowi około 75% powierzchni kuli ziemskiej. Korund najtwardszy z minerałów to ................. .
2. Krzyzowka
- gwałtowne utlenianie ktoremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci swiatla i ciepla.
- typ reakcji chemicznej: woda---->tlen+wodór
-nazwa zwiazku chemicznego wodoru z tlenem
- związki chemiczne otrzymane w reakcji łaczenia sie tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.
3. a) wyjasnij co to jest kriogenika
b) podaj właściwości i zastosowania skroplanego azotu.
4. odpowiedz na pytania :
a) jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla w powietrzu?
b)jaką rolę odgrywa tlenek węgla w życiu roślin?
c) jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
d) jakie czynniki sa niezbedne aby zaszla reakcja fotosyntezy?
e) w jaki sposob tlenek wegla dostaje sie do atmosfery?
f) w jaki sposob tlenek wegla jest usuwany z atmosfery?
4. uzupełnij zdania:
Woda wapienna.................. pod wpływem.......................... . Jest to reakcja charakterystyczna dla ........................ . Substratami tej reakcji są ................. i ................. .

1

Odpowiedzi

2011-07-14T14:17:39+02:00

Tlenki, syntezy, metalu, siarki, węgla (IV), tlenku wapnia, żelaza (III) , wodoru czyli woda, glinu.

2. spalanie, analiza, woda, tlenki.
3. technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur
Skroplony azot stosuje sie w kriogenice, zabiegach rehabilitacyjnych, znieczuleniach. Ciekły, rozpuszczlany w widziebezbrawny i bezownny.

4. 0.033%
  jest substratem w procesie fotosyntezy.
  tlenek węgla (IV) i woda
  dopływ energi słonecznej i chlorofil 
 spalanie, wybuchy wulkanów, transport i przemysł. jest wydalany do atmosfery.
  podczas fotosyntezy i opadów atmosferycznych jest usuwany

5mętnieje pod wpływem tlenku egla (iv). jest to reakcja chcarakterystyczna dla tlenku węgla (IV). Substratami tej reackcji są  np. tlenek węgla i woda.

 


 

9 4 9