Odpowiedzi

2009-11-24T16:24:02+01:00
- bardzo silnie zanieczyszczone
- słodkowodne
- dość krótkie

:)
6 1 6
2009-11-24T16:31:12+01:00
1.układ rzek w polsce powstał w wyniku rozwoju rzeźby w młodszym trzeciorzędzie i czwartorzedzie
2. w południowej Polsce rzeki wykazują dostosowanie do struktury tj. rozmieszczenia wielkich form wypukłych i wklęsłych
3.w wielu przypadkach obserwuje się brak zgodności, tzn. pasma i wzniesienia przecinane są przez rzeki
4. zlodowacenie zmusiło rzeki do zmiany kierunku na zachód
5. w okresie polodowcowym ukształtowały się dolne biegi Odry i Wisły
7 2 7
2009-11-24T17:48:35+01:00