Odpowiedzi

2009-11-24T16:47:26+01:00
Jednomian jest to wyrażenie składające się z liczb, liter (zmiennych) lub ich iloczynów. Mówiąc prościej jest to pojedyncze wyrażenie np. 2x (iloczyn 2 oraz x), a, ab (iloczyn a oraz b), .
Jednomianem NIE jest np. 2+a. Jest to wyrażenie składające się z sumy dwóch jednomianów 2 oraz a.

Suma algebraiczna jest to wyrażenie składające się z sumy jednomianów np. 2+a,2ab+y,b do potegi drugiej . Nazwać ją również możemy wielomianem.