2 siostry kasia i monika sa spółwłaścicielkami działki, przy czym część Kasi jest o 40% większa od części Moniki . Moniak przeznaczyła na budowe altany 21% powierzchni swojej działki to jest 210 m2 ..Olblicz pole powierzchni całej działki. Jaki procent pola powierzchni całej działki stanowi działka moniki ?

1

Odpowiedzi

2009-11-24T17:10:46+01:00
2 siostry kasia i monika sa spółwłaścicielkami działki, przy czym część Kasi jest o 40% większa od części Moniki . Moniak przeznaczyła na budowe altany 21% powierzchni swojej działki to jest 210 m2 ..Olblicz pole powierzchni całej działki. Jaki procent pola powierzchni całej działki stanowi działka moniki ?


x - część Moniki
x+0,4x - część kasi
y - powierzchnia działki

x+0,4x = y
0,21x = 210 |÷0,21

x+x+0,4x = y
x = 1000

1000+100+0,4×1000 = y
x = 1000

y = 2400
x = 1000

(x/y)*100% = (1000/2400)*100% = (10/24)*100% = 41,(66)%