1.napisz rownania reakcji spalania calkowitego i spalania niecalkowitego

a)pentanu

b)alkanu o 12 atomach wegla

c)CH3(CH2)13CH3.

d)alkanu o 16 atomach wodoru


2.Uzupelnij równania reakcji spalania.

a) 2C6H14 + 19O2 -------> ___________ +____________
b)________ +_________ --------> 15CO2 + 16h20
c)________ + 11O2 -------> 20C + __________
d)________ + 17O2 -------> ________ + 12 H2O
e) 2C17H36 + _________ ---------> 34CO + __________
f) ___________ + __________ --------> 9C + 10H2O3.Gospodarstow domowe zuzywa srednio okolo 40 m3 gazu ziemnego miesiecznie
Oblicz ile?

a)gazu ziemnego i metanu zuzywa 200 gospodarstw miesiecznie i rocznie(przyjmij zawartosc procentowa metanu w gazie ziemnym 90%)

jak co to te zadania sa w cwiczeniach nowej ery dla 3 gimnzajum jak by ktos mial to prosze o szybkie przepisanie WAZNE!!! pls

1

Odpowiedzi

2009-11-24T18:29:58+01:00
1.
a)C5H12+8O2-->5CO2+6H2O
C5H12+302-->5C+6H2O
b)2C12H26+50O2-->24CO2+26H2O
2C12H26+13O2-->24C+26H2O
c)C15H32+23O2-->15CO2+16H2O
C15H32+8O2-->15C+16H2O
d)C7H16+11O2-->7CO2+8H2O
C7H16+4O2-->7C+8H2O
2.
a)...-->12CO2+14H2O
b)C15H32+23O2-->...
c)2C10H22+...-->...+22H2O
d)C11H24+...-->11CO2+...
e)...+35O2-->...+36H2O
f)C9H20+5O2-->...
3.

40m3-100%
xm3-90%
x=36m3 - ilość metanu zużywana w miesiącu przez jedno gospodarstwo
36x200=7200 - ilość metanu zużywana przez 200 gospodarstw w miesiącu
36x12x200=86400 - ilość metanu zużywana przez rok przez 200 gospodarstw
200x40=8000 - ilość zużywanego przez miesiąc gazu przez 200 gospodarstw
200x40x12=96000 - ilość zużywanego gazu w ciągu roku przez 200 gospodarstw