Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T12:21:39+01:00
Działania zgromadzenia - prowadzenie duszpasterstwa, działalność oświatowa (wprowadzili kolegium) i misyjna, walka z reformacją, prowadzenie dysput z innowiercami, publikowanie literatury katolickiej. Zakładali misje w Ameryce Środkowej, Południowej i Azji.

Przebieg reformacji - zbyt ogólnie pojęcie, uściślij.

Rządy Iwana Groźnego - reforma systemu państwowego, godząca w bojarów, agresywna polityka zagraniczna i wewnętrzna, podboje terytoriów, doprowadził w sumie do kryzysu państwa, zaprowadził atmosferę terroru. Popierał rozwój kultury i sztuki, lubił pisać, jego pasją było malarstwo (choć sam nie malował). Rozpoczął wojnę o Inflanty, co spowodowało, że Rosja uzyskała dostęp do morza.