Odpowiedzi

2009-11-24T18:19:14+01:00
Monarchia absolutna-rodzaj monarchi gdzie cała władza leży w ręku monarchy sprawdującym władze dotyczy ona władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej
Monarchia parlamentarna-ustruj polityczny w którym władze w pańastwie sprawuje monarcha współpracując z parlamentem.
Parlament-system władzy, najwyższy organ władzy ustawodawczej
3 2 3