Wyznacz zbiór elementów spełniających podane formy zdaniowe:
a) p(x): 2x+3=1 V 4x+2=-10
b) g(x): 3x-5=4 V 1-x=0
c) r(x): (3x+5)(2x-1)=0 V 4x(do potęgi 2)-1=0
d) s(x): 9-4x(do potegi 2)=0 V (3-2x)(x-5)=0
e) t(x): x+1=0 i x(do potęgi 2)-1=0
f) u(x): 3-x=0 i 9-x(do potęgi 2)=0
g) z(x): 3+x/x+1=0 V pierwiastek x-3=0

BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T22:50:35+01:00
Wyznacz zbiór elementów spełniających podane formy zdaniowe:

a) p(x): 2x+3=1 V 4x+2=-10
2x=-2 v 4x=-12
x=-1 v x=-3

b) g(x): 3x-5=4 V 1-x=0
3x=9 v -x=-1
x=3 v x=1

c) r(x): (3x+5)(2x-1)=0 V 4x(do potęgi 2)-1=0
3x+5=0 v 2x-1=0 v (2x-1)(2x+1)=0
3x=-5 v 2x=1 v 2x=1 v 2x=-1
x=-5/3 v x=1/2 v x=1/2 v x=-1/2

d) s(x): 9-4x(do potegi 2)=0 V (3-2x)(x-5)=0
(3-2x)(3+2x)=0 v 3-2x=0 v x-5=0
3=2x v 3=-2x v -2x=-3 v x=5
x=3/2 v x=-3/2 v x=3/2 v x=5

e) t(x): x+1=0 i x(do potęgi 2)-1=0
x=-1 i (x-1)(x+1)=0
x=-1 i ( x=1 v x=-1)→ x=-1

f) u(x): 3-x=0 i 9-x(do potęgi 2)=0
-x=-3 i (3-x)(3+x)=0
x=3 i ( x=3 v x=-3)→ x=3

g) z(x): 3+x/x+1=0 V pierwiastek x-3=0
zał x+1≠0
x≠-1
czyli
3+x=0→x=-3

x-3=0
x=3

czyli rozw jest x=-3 v x=3
1 5 1