Odpowiedzi

2009-11-24T18:31:19+01:00
Opór powietrza wywołują dwa rodzaje sił: jedna oddziałuje na powierzchnię czołową opływanego ciała (i jest odczuwalna jako ciśnienie wiatru), druga zaś przebiega stycznie do powierzchni i jest to opór powierzchniowy, laminarny. Ciała nieopływowe, jakimi są rowerzyści, podlegają znacznie bardziej wpływowi oporu kształtu niż oporu laminarnego. W przypadku ciała niopływowego występuje znaczna różnica ciśnienia pomiędzy częścią znajdującą się w „cieniu” aerodynamicznym. W rejonach, gdzie strumień powietrza odrywa się od ciała opływowego, występują silne zawirowania, tym większe im mniej opływowy kształt podlega działaniu strumienia powietrza.

2009-11-24T18:48:00+01:00
Opór powietrza wywołują dwa rodzaje sił: jedna oddziałuje na powierzchnię czołową opływanego ciała (i jest odczuwalna jako ciśnienie wiatru), druga zaś przebiega stycznie do powierzchni i jest to opór powierzchniowy,laminarny.Ciała nieopływowe jakimi są rowerzyści podlegają znacznie bardziej wpływowi oporu kształtu niż oporu laminarnego.W przypadku ciała nieopływowego występuje znaczna różnica ciśnienia pomiędzy częścią znajdującą się w ,,cieniu" aerodynamicznym.W rejonach gdzie strumień powietrza odrywa się od ciała odpływowego , występują silne zawirowania tym większa nim mniej opływowy kształt podlega działaniu strumienia powietrza


Ciecz-jeden z trzech stanów skupienia stanów skupienia materii;substancja w tym stanie nie ma własnego kształtu(przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje)ale poddana działaniu siły zewnętrznej zachowuje zwykle swoja objętość (wykazuje sprężystość objętości):jest izotropowa