Wpisz brakującą podstawę lub wykładnik potęgi, a następnie oblicz (wynik zapisz w postaci potęgi)pierwiastek z 7 do potęgi 6 = pierwiastek z ... do potęgi 2 =

pierwiastek z 12 do potęgi 8 = pierwiastek z ... do potęgi 2 =

Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu jak obliczyć takie zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:57:07+01:00
(√7)⁶= (√?)²
(√7)²=7, z racji, że w powyższym równaniu jest do potęgi 6, trzeb te 7 przemnożyć 3 razy, czyli:
(√7)⁶=(√7)²*(√7)²*(√7)²=7*7*7=343 = 7³
czyli w (√?)² za "?" podstawiamy 343, bo pierwiastek stopnia drugiego podniesiony do kwadratu daje nam liczbę, która znajduje się pod pierwiastkiem.
(√343)²=343

(√12)⁸=(√?)²
(√12)²=12, czyli 12 mnożymy razy 4:
(√12)⁸=(√12)²*(√12)²*(√12)²*(√12)²=12*12*12*12=20736=12⁴
228 1 228