Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:49:20+01:00
Zmieszano 200g 20-procentowego ze 100g 10-procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

stężenie= masa substancji rozpuszczonej/masa roztworu*100%

masa substancji rozpuszczonej w I roztworze:
20%*200g=40g
masa substancji rozpuszczonej w II roztworze:
10%*100=10g

masa III roztworu:
200g+100g=300g

masa substancji rozpuszczonych:
40g+10g=50g

stężenie:
50g/300g*100%=(100/6)%=16⅔%
8 3 8
2009-11-24T18:50:24+01:00
Ms1=(20*200)/100=40g
mw1= 200/40=160

ms2=10*100/100=10g
mw2=100-10=90

ms3=ms1+ms2=50g

cp3=(50*100%)/300

cp=16,7%


4 3 4
2009-11-24T18:50:25+01:00
Najpierw musimy obliczyć masę substancji w obu roztworach:
Roztwór I:
mr - 200g
Cp - 20%
ms=Cp*mr/100%
ms= 20%*200g/100%
ms=40g
Roztwór II:
mr - 100g
Cp - 10%
ms=Cp*mr/100%
ms=10%*100g/100%
ms=10g
Teraz należy obliczyć masę nowego roztworu i nową masę substancji.
mr₂=200g+100g
mr₂=300g
ms₂=40g+10g=50g
Teraz trzeba obliczyć nowe Cp ( stężenie procentowe )
Cp=100%*ms/mr
Cp=100%*50g/300g
Cp≈16,67%
Wynik jest około gdyż: 16,(6)%
3 5 3