Odpowiedzi

2009-11-24T18:52:13+01:00
Prośba ma na celu uzyskanie przez nas korzyści od adresata. Jest wypowiedzią użytkową, ma za zadanie przekonanie inną osobę do naszych racji. Powinna być napisana zgodnie z tematem zainteresowania, krótko i treściwie. Podobnie, jak w podaniu, ważna jest odpowiednia motywacja sprawy. Język prośby jest urzędowy ,uprzejmy, występują tu stałe zwroty, typu: ” Zwracam się z prośbą o…”. Gatunek ten zawiera charakterystyczny i stały szablon graficzny. Podstawową różnicą miedzy prośbą, a podaniem , jest adresat- w przypadku podania, jest nim zazwyczaj urzędnik, dobra, o jakie prosimy, są oficjalne. Inna sytuacja ma miejsce w prośbie, która może być prezentowana do innych osób i w innym , bardziej nieoficjalnym, czasem błahym celu. Prośba sugeruje adresatowi określone zachowania, których oczekujemy my, czyli autorzy.
Pisanie Prośby:
1. Szablon.
Prośba, pod względem graficznym, ma zbliżoną formę do listu. A więc:
górny, prawy róg- miejscowość, data,
adresat umieszczany jest w dwojaki sposób:
a) Jeśli jest urzędnikiem, osobą na wysokim stanowisku- prawa strona, ponad tekstem,
b) Jeśli nie, lewa strona, ponad tekstem.
środek strony, nad tekstem, a pod zawartymi w powyższych odnośnikach danymi- wyraz “Prośba”,
dolny, prawy róg (pod tekstem)- nasz podpis,
lewy, dolny róg- spis załączników (opcjonalnie).
Warto pamiętać również o odpowiednim zakończeniu prośby, poprzez użycie zwrotu grzecznościowego, np: “Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy.”
2. Kompozycja i językowa Kluczowym elementem ,jest dokładna analiza naszego problemu, a także określenie adresata, jego stanowiska i naszych zależności między nim. Nie należy zapominać o używaniu zwrotów grzecznościowych. Język wypowiedzi jest również bardzo ważny, powinien być nastawiony przyjaźnie do odbiorcy. Pisząc prośbę, możemy poruszyć aspekt emocjonalny, aby wpłynąć na pozytywne jej rozpatrzenie. Oczywiście najważniejszymi argumentami będą suche fakty, czyli podsumowując: co umiemy, po co piszemy itp.