Skrzynię o masie 20kg ciągniemy siłą o wartości 160N. Współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego skrzyni o podłoże wynoszą odpowiednio f(statycznego)=0,8 i f(kinetycznego)=0,4. Oblicz wartość siły nacisku skrzyni na podłoże i wartość przyspieszenia, z którym porusza się skrzynia. Przyjmij g=10m/s2.

1

Odpowiedzi

2009-11-24T19:19:21+01:00
Jak nazwa wskazuje tarcie statyczne działa w spoczynku, a kinetyczne w ruchu
Działającą siłę rozkładamy na pionową i poziomą. Pionowa "unosi" skrzynię zmniejszając nacisk, pionowa nadaje tuch a tym samym przyspieszenie
Fpion= Fcos 60, Fpoziom=Fsin60
obliczamy najpierw nacisk skrzyni bo od tego zależy tarcie N=Q-Fpion
N=m*g- Fcos60

a dla ruchu mamy Fpoziom - T = m*a , dalej T=fkin*N z tego mamy zapis Fsin60 - fkin*(m*g-Fcos60) = m*a a dalej po przekształceniu możemy wyznaczyć szukane przyspieszenie a =(Fsin60 - fkin*(m*g-Fcos60))/m
69 4 69