Wzór do którego trzeba zrobić podpunkty y=2x+7
a) sprawdź czy punkty 2 , 7 należy do wykresu funkcji xd
b) jaka wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu 6
c)dla jakich argumentów wartość przyjmuje 10
d)oblicz miejsce zerowe funkcji
e)Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość dodatnie a dla jakich ujemne.
f)w jakich punktach wykres przecina , osie układu współrzędnych
g)Narysuj wykres funkcji

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:41:17+01:00
Y=2x+7
a)x=2, y=7
2*2+7=4+7=11 nie należy
b)x=6
y=2*6+7=12+7=19 przyjmuje wartość 19
c)y=10
10=2x+7
10-7=2x=2x=3/:2
x=1,5 przyjmuje wartość 10 dla x=1,5
d)2x+7=0
2x=-7/:2
x=-3,5 miejsce zerowe -3,5
e)y>o
2x+7.o
2x>-7/:2
x>-3,5 funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla xnależacych do(-3,+∞)
y<0
2x+7<0
2x<-7/:2
x<-3,5 funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x należącego do(-∞,-3,5)
f)oś OX w punkcie(-3,5;0)
os OY w punkcie (0,7)
wykresu nie mogę narysować bo nie mam możliwości ,ale masz punkty przeciecia jak narysujesz układ równań to narysować wykres już zrobisz
2009-11-25T17:08:36+01:00
Y=2x+7
a) sprawdź czy punkty 2 , 7 należy do wykresu funkcji xd
(2,7)=(x,y)
7=2*2+7
7=11 nie należy
b)jaka wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu 6
x=6
y=2*6+7=12+7=19
zatem wartość 19
c)dla jakich argumentów wartość przyjmuje 10
y=10
10=2x+7
2x=10-7
2x=3/:2
x=1,5
zatem wartość 10 dla x=1,5
d)oblicz miejsce zerowe funkcji
2x+7=0
2x=-7/:2
x=-3,5
e)Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość dodatnie a dla jakich ujemne.
y>0
2x+7>0
2x>-7/:2
x>-3,5
f. przyjmuje wartości dodatnie dla x∈(-3,5;∞)
y<0
2x+7<0
2x<-7/:2
x<-3,5
f. przyjmuje wartości ujemne dla x należącego do(-∞;-3,5)
f)w jakich punktach wykres przecina , osie układu współrzędnych
os OY w punkcie (0,7)
oś OX w punkcie(-3,5;0) to samo co miejsce zerowe

g)Narysuj wykres funkcji

podam punkty a ty zaznacz w ukladzie i pociagnij prosta

y=2x+7
(-2,3),(-1,5), (0,7), (1,9)
2009-11-25T20:11:31+01:00
Y=2x+7
a) sprawdź czy punkty 2 , 7 należy do wykresu funkcji xd

7=2*2+7
7=11 - nie należy
b)jaka wartość przyjmuje dana funkcja dla argumentu 6
y=2*6+7=12+7=19
wartość dla argumentu 6 wynosi 19
c)dla jakich argumentów wartość przyjmuje 10
10=2x+7
2x=10-7
2x=3/:2
x=1,5
wartość 10 dla x=1,5
d)oblicz miejsce zerowe funkcji
2x+7=0
2x=-7/:2
x=-3,5
e)Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość dodatnie a dla jakich ujemne.
y>0
2x+7>0
2x>-7/:2
x>-3,5
f. przyjmuje wartości dodatnie dla x∈(-3,5;∞)
y<0
2x+7<0
2x<-7/:2
x<-3,5
funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x (-∞;-3,5)
f)w jakich punktach wykres przecina , osie układu współrzędnych
os OY - (0,7)
oś OX - (-3,5;0) to samo co miejsce zerowe

g)Narysuj wykres funkcji
tu są punkty, powinnaś sobie poradzić z tym
(-2,3),(-1,5), (0,7), (1,9)