Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz obok literkę (F) lub (P).

a. Według konstytucji kwietniowej z 1935 roku na czele państwa stał Prezydent. ........

b. Według konstytucji kwietniowej prezydent ponosił odpowiedzialność przed parlamentem. ......

c. Wg. Konstytucju z 1935 r. zwierzchnikiem sił zbrojnych był generał inspektor Sił ZBrojnych. .......

2

Odpowiedzi

2009-11-24T20:44:43+01:00
2009-11-24T20:53:16+01:00