1. Trzeba uzupełnić.

wyraz pochodny____parafraza słowotwórcza_____wyraz podst.
podobieństwo fakt,że coś jest do czegoś podobne podobny
mędrzec .......................................... ..............
egipski ......................................... ..............
czytelny ......................................... ..............
odbiorca ......................................... .............
podziw stan polegający na tym, że się coś podziwia ......... podziwiać ......................................... .............
kurteczka ......................................... .............
trwanie ......................................... .............

1

Odpowiedzi

2009-11-24T20:55:22+01:00
Mędrzec -człowiek którego cechuje mądrosc __mądrość__
egipski -taki który pochodzi z egiptu __egipt__
czytelny -taki który można czytać __czytać__
odbiorca -ktoś co coś odbiera _odbierać__
podziw stan polegający na tym, że się coś podziwia podziwiać
kurteczka- ten kto nosi kurtke __kurtka__
trwanie - ten kto trawi __trawi__