Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T22:01:15+01:00
Jan Karol Chodkiewicz-Dudkiewicz ur. 1560, zm. 24 września 1621 – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611) jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku.

Stanisław Żółkiewski ur. 1547 w Turynce pod Lwowem, zm. 7 października 1620 pod Mohylowem, kilka kilometrów od granicy na Dniestrze w Mołdawii podczas odwrotu spod bitwy pod Cecorą) – magnat, od 1618 hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, hetman polny koronny od 1588 do 1618, wojewoda kijowski od 1608, kasztelan lwowski od 1590, sekretarz królewski od 1573, zwycięzca wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom, pisarz.
12 3 12
2009-11-24T22:05:47+01:00
Hetmanami ;)
brali udział w powstaniu Chmielnickiego (kozakow z Ukrainy )
Chodkiewicz słuzył pod rządami Żólkiewskiego,zasłyzył się w bitwie pod Kircholmem w roku 1605 kiedy to rozbił armię szwedzką,był wielkim hetmanem litewskim,brał rowniez udzial w bitwie pod Chocimiem gdzie wystapił przeciw Turkom.
Zolkiewski-hetman polski koronny,bral udzial w bitwie pod Cecorą.
5 2 5
2009-11-24T22:07:28+01:00
Stanisław Żółkiewski-(1547 lub 1550-1620) hetman wielki koronny i kanclerz.Walczył z rokoszanami pod Guzowem. Pokonał wojska rosyjskie pod Kłuszynem i zajął Moskwę. Zginą w bitwie z Turkami pod Cecorą.

Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621)- hetman wielki litewski, naczelny dowódca w wojnach ze Szwecją, Turcją i Rosją. przyczynił się do zwycięstwa nad rokoszanami pod Guzowem. Zmarł podczas wyprawy chocimskiej przeciwko Turkom.
13 4 13