Uzupełnij równania dysocjacji jonowej: (nad strzałkami powinno być wszędzie H₂O)

a) HNO₃ -------> 6 H⁺ + ………..

b) H₃PO₄ -------> 6 H⁺ + ………..

c) H₂S -------> 6 H⁺ + ……….

d) H₂SO₄ -------> 6 H⁺ + ………..

2

Odpowiedzi

2012-08-27T14:07:34+02:00

a) 6HNO₃ ⇒ 6H⁺ + 6NO₃⁻

b) 2H₃PO₄ ⇔ 6H⁺ + 2PO₄³⁻

c) 3H₂S ⇔ 6H⁺ + 3S²⁻

d) 3H₂SO₄ ⇒ 6H⁺ + 3SO₄²⁻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)