1) 120+ (-240)-1200=
2) 1200-2750-1100=
3) 2 × 16 × (-4):8=

Zadania tekstowe:
1) obwód prostokąta jest równy 36cm. Oblicz długości jego boku, wiedząc, że jeden z nich ma:a)10cm b)10mm c) 1,5 dm
2) Oblicz obwód równoległoboku o bokach 1,5dm i 18cm.

3

Odpowiedzi

2009-11-25T12:37:36+01:00
1)120+(-240)-1200=120-240-1200=-1560
2)1200-2750-1100=-2650
3)2×16×(-4)÷8=2×(-64)÷8=2×(-8)=-16

1)Obw=a+b
a)36cm=10cm +b|-10cm
b=26cm
b)36cm=1cm+b|-1cm
b=35cm
c)36cm=15cm+b|-15cm
b=21cm
2)Obw=a+b
Obw=15cm+18cm
Obw=33cm
2009-11-25T13:03:53+01:00
Zad.1
1)120+(-240)-1200=-120-1200=-1320
2)1200-2750-1100=-2650
3)2×16×(-4):8=32×(-4):8=-128:8=-16
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T13:09:57+01:00
A) 120+(-240)-1200=120-240-1200=-1320
b) 1200-2750-1100=-2650
c) 2*16*(-4):8=2*16*(-0,5)=32*(-0,5)=-16


Zadania tekstowe
1a) Obw prostokąta wynosi 2a + 2b
zatem 2a+2b=36 gdzie a = 10cm
2*10+2b=36
20+2b=36
2b=36-20
2b=16/:2
b=8
b) a=10mm czyli 1 cm
zatem 2*1+2b=36
2b=34/:2
b=17
c) a=1,5dm czyli 15 cm
2*15+2b=36
2b=36-30
2b=6/:2
b=3


2) boki równoległoboku to a=1,5 dm b= 18cm należy jednostki jednego albo drugiego boku zamienić na takie żeby były jednakowe( cm na decymetry albo decymetry na cm)
a wiec a = 1,5 dm
czyli a=15 cm
b=18cm
zatem obw=2a+2b
2*15cm+2*18cm=
30cm+36cm=66cm


1 3 1