Zad.1
Zapisz w jak najprosztej postaci:
a) (x+4)+(2x-6)
b) -(2y+3x)+(-4y+2x+1)
c) -(x-2xy)-(4x+xy)+(xy-x)
d) (x do kwadratu +2x+1)-(x do kwadratu-4x+3)


Zad.2
Niech "k" oznacza dowolną liczbe dodatnią.Zapisz w postaci jednomianu:
a)liczbę k razy większą niz 7
b)liczbę 5 razy mniejszą niż k
c)liczbę o 200% większą od 4
d)liczbę o 10% mniejszą od 2k
e)liczbę k razy większą od 75% liczby k.


Zad.3
Piłeczka pingpongowa waży "p" gramów,piłeczka do tenisa "t" gramów,a piłka do siatkówki "s" dekagramów:
a)o ile cieższe są 3 piłeczki do tenisa od piłeczek do pingponga?
b)ile razy cięższe są 4 piłki do siatkówki od 3 piłeczek do tenisa?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T13:23:35+01:00
Zad.1
Zapisz w jak najprosztej postaci:
a) (x+4)+(2x-6)=3x-2
b) -(2y+3x)+(-4y+2x+1)=-6y-x+1
c) -(x-2xy)-(4x+xy)+(xy-x)=-6x+2xy
d) (x do kwadratu +2x+1)-(x do kwadratu-4x+3)=6x-4

Zad.2
Niech "k" oznacza dowolną liczbe dodatnią.Zapisz w postaci jednomianu:
a)liczbę k razy większą niz 7 - 7k
b)liczbę 5 razy mniejszą niż k - k÷5
c)liczbę o 200% większą od 4 - 2×4
d)liczbę o 10% mniejszą od 2k - (10%×2k)-2k
e)liczbę k razy większą od 75% liczby k - k×75%k

Zad.3
Piłeczka pingpongowa waży "p" gramów,piłeczka do tenisa "t" gramów,a piłka do siatkówki "s" dekagramów:
a)o ile cieższe są 3 piłeczki do tenisa od piłeczek do pingponga?
b)ile razy cięższe są 4 piłki do siatkówki od 3 piłeczek do tenisa?

a) 3t-p
b) 4s÷3t
2009-11-25T13:24:15+01:00
1a) 3x-2
b)-2y-3x-4y+2x+1=-6y-x+1
c)-x+2xy-4x-xy+xy-x=-6x+2xy
d)2x+1+4x-3=6x-2
2a)7k
b) k/5
c)2k
d)2k/10
e) 3/4kxk

3a)3t-p
b)400s/3p
2009-11-25T13:31:20+01:00
ZADANIE 1.
a) (x + 4) + (2x - 6) = x + 4 + 2x - 6 = 3x - 2
b) -(2y+3x)+(-4y+2x+1) = -2y - 3x - 4y + 2x + 1 = -6y - x + 1
c) -(x-2xy)-(4x+xy)+(xy-x) = -x + 2xy - 4x - xy + xy - x = -6x + 2xy =
-2x(3 - y)
d) (x²+2x+1)-(x²-4x+3) = x² + 2x + 1 - x² + 4x - 3 = 6x - 2

ZADANIE 2.
a) 7k
b) k/5
c) 4 + (2×4) = 12
d) 2k - (0,1 × 2k)
e) k(0,75k)

ZADANIE 3.
a) 3t - p
b) 3tx = 4s
x = (4s/3t)
odp: 4 piłki do siatkówki są (4s/3t) razy cięższe od 3 piłek do tenisa