Odpowiedzi

2009-11-25T14:21:07+01:00
1............................P ARAZYTOLOGIA
2.........................P A RAZYTOLOGIA
3.......................PA R AZYTOLOGIA
4.....................PAR A ZYTOLOGIA
5...................PARA Z YTOLOGIA
6.................PARAZ Y TOLOGIA
7...............PARAZY T OLOGIA
8.............PARAZYT O LOGIA
9...........PARAZYTO L OGIA
10........PARAZYTOL O GIA
11......PARAZYTOLO G IA
12.....PARAZYTOLOG I A
13....PARAZYTOLOGI A

1. nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
2.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
3.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
4.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
5.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
6.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
7.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
8.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
9.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
10.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
11.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
12.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
13.nauka zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie.
2009-11-25T14:56:09+01:00
1,MORZE BYC W LEWE LUB PRAWE-Płuco
2,Z KOLCAMI-kAktus
3,WYTWARZA GO PALENIE PAPIEROSÓW-Rak
4,JEST POTRZEBNA W AFRYCE-oAza
5,NA STOPACH-gRzybica,
9,PRAWE I-Lewe
10,JEST ZA-głOśno
11,ROSNĄ W LESIE-Grzyby
12,LEW PO ANGIELSKU-Lion
13,ZNOSI JAJA-kurA

większe litery po pałzie to chasło