PPIILLNEE!!!!!! Z góry dzięki!!!

O czym mówi Ewangelia wg.Św.Jana/Pierwsze przesłuchanie???Treść Ewangelii poniżej!!!
J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.

Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.

Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”.

Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.

Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.

Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Oto słowo Pańskie.

3

Odpowiedzi

2009-11-25T15:50:25+01:00
Ewangelia ta opowiada o wydaniu Pana Jezusa na śmierć, który mówi nam o swoim królestwie, i ogłasza Piłatwoi że jest królem całego świata .
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:50:53+01:00
Fragment opowiada o tym jak Jazus przyznał się że jest królem żydowskim. Pomimo że wiedzial, co Piłat chce zrobic przyznał się i nie okłamał go. Nie bał się śmierci i wolał zginąc niż kłamać, bo wtedy jego misja na ziemi nie miałaby już sensu.
2009-11-25T16:14:37+01:00
Mówi o tym ,że Piłat tak jakby kpił z Jesusa czy on jest naprawdę królem żydowskim