Jest tabelka
w tej tabelce jest
nazwa pierwiastka
jest również:
symbol
grupa
okres
liczba atomowa
liczba masowa
liczba elektronów
liczba protonów
liczba neutronów
liczba nukleonów
Symbol
1 Rubid
2 Siarka
3
4
5 Ołów
6 Kadm
7 Rtęć
8
9
10 Wodór
i nie wiem co trzeba wpisać w tej tabelce
symbol
grupa
okres
liczba atomowa
liczba masowa
liczba elektronów
liczba protonów
liczba neutronów
liczba nukleonów

Pomóżcie to potrzebne na jutro!

Plisss
:)


!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:06:55+01:00
Rubid
Siarka
Ołów
Kadm
Rtęć
Wodór

symbol (Rubid) Rb, (Siarka) S, (Ołów) Pb, (Kadm) Cd
grupa 1, 16, 14, 12
okres 5, 3, 6, 5
liczba atomowa 37, 16, 82, 48
liczba masowa 85, 32, 207, 112
liczba elektronów 85, 32, 82, 48
liczba protonów 37, 16, 82, 48
liczba neutronów 85-37=48, 32-16=16, 207-82=125, 112-48=64
liczba nukleonów ? ? ?

I z każdym tak. Liczna atomowa to ta co pisze z lewej strony pierwiastka, masowa to ta pod symbolem. Te nazwy pierwiastków w nawiasie nie pisz, ja napisałam, żeby się nie pomylić.
Okresy to są od 1 do 7, grupy 1-16
liczba protonów, elektronów to inaczej liczba atomowa, jest taka sama. A neutronów to odejmujemy zazwyczaj większą od miejszej, czyli masową od atomowej. Niestety nie wiem co to jest liczba nukleonów