Uzupełnij zdania, korzystając z podanych określeń:

allel, homozygota dominująca, chromosomy homologiczne, DNA, komórki diploidalne, genotyp, chromosomy.

Cechy organizmu są zapisane w ...... , który tworzy..................... . Podwójny zestaw chromosomów występuje w ...................................... . Pary chromosomów podobne pod względem budowy to ....................................... . Każdy z tych chromosomów zawiera po jednym .......... danego genu. Dwie dominujące formy tego samego genu tworzą ................................................... . Zbiór wszystkich genów organizmu to...... .


2. Połącz w pary podane elementy z odpowiadającymi im opisami.
Y
a
Xd Xd
AA
ACG
23 pary chromosomów


allel recesywny
kodon
nosicielka
homozygota dominująca
chromosom męski
liczba diploidalna
kariotyp

3.
Prawda lub Fałsz?

a) Mężczyzna, który nie choruje, a jedynie przekazuje wadliwy gen dzieciom jest nosicielem.
b) W wyniku skrzyżowania 2 heterozygot 100% potomstwa w pokoleniu F₁ miało tę samą barwę kwiatu.
c) W organizmie kobiety komórka jajowa powstaje w wyniku podziału redukcyjnego.
d) kod genetyczny jest uniwersalny.
e) sekwencja nukleotydów w DNA i mRNA jest identyczna.
f) za dziedziczenie barwy oczu u kotów domowych odpowiada kwas deoksyrybonukleinowy.


z góry thx :)

1

Odpowiedzi

2009-11-26T15:56:35+01:00
Odp. w załączniku!
Tu masz większe!
http://iv.pl/images/kt0v5v9n9gxl19no49su.jpg
14 4 14