1. Oblicz pęd ciała poruszającego się pod działaniem siły F = 4 N po czasie
t = 5 s ruchu. Prędkość początkowa ciała jest równa zeru.

2. Silnik modelu rakiety wyrzuca w czasie t = 2 s masę m = 0,2 kg gazu
z szybkością v = 2000 m/s. Oblicz siłę ciągu tego silnika.

3. Jaki pęd posiada swobodnie spadające ciało o masie m = 2 kg po czasie
t= 4 s spadania?

4. Młotek o masie m = 0,6 kg, poruszający się z szybkością v = 5 m/s,
uderza w główkę gwoździa i nie odskakuje. Czas oddziaływania młotka
z gwoździem wynosi t= 2*10-3 s. Oblicz, jaką siłą działa młotek na
gwóźdź podczas uderzenia.
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:15:36+01:00
1.20 (kg^m)/s

2. wzór:
a=F/m
a=v/t
v/t=F/m
F*t=v*m /:t
F=v*m/t

dane:
v=2000m/s
m=0.2kg
t=2s

rozw:
F=2000m/s*0.2kg:2s [m/s*kg*1/s=kg*m/s²=N
F=200N

odp:sila ciagu silnika wynosi 200N

3.p=mv
v=gt
g=10m/s² przyspieszenie ziemskie
v=40m/s
p=2kg×40m/s
p=80kgm/s

4.1500 N
1 5 1
2009-11-25T17:17:05+01:00
1.20 (kg^m)/s

2. wzór:
a=F/m
a=v/t
v/t=F/m
F*t=v*m /:t
F=v*m/t

dane:
v=2000m/s
m=0.2kg
t=2s

rozw:
F=2000m/s*0.2kg:2s [m/s*kg*1/s=kg*m/s²=N
F=200N

odp:sila ciagu silnika wynosi 200N

3.p=mv
v=gt
g=10m/s² przyspieszenie ziemskie
v=40m/s
p=2kg×40m/s
p=80kgm/s

4.1500 N
2009-11-25T17:19:47+01:00
1. p=mV
F=ma
4=m*10m/s2
m=0,4kg
a=v/t
10m/s2 = v/5
v=50m/s
p=mV
p=0,4*50
p=20kg*m/s
2
a=v/t
a=2000/2
a=1000m/s2
F=ma
F=0,2*1000
F=200N
3.
V=at
V=10*4s
v=40m/s
p=mv
p=2*40
p=80 kg*m/s
2 5 2