Zad 1 Działka masz kształt porostokąta o wymiarach 40m i 20m narysuj te działke w skali 1:400
Zad 2
Na mapie w sklai 1:2000000 odległoś między dwoma miastami wynosi 5 cm . Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miastami. Podaj Wynik w Kilometrach
Zad 3
Obwód prostokąta zbudowanego z dwudziestu jednakowych kwadratów wynosi 126. Jakie może być pole tego prostokąta

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:00:18+01:00
Zad.1
1:400
1cm-400cm/:100
1cm-4m

40m:4 = 10cm
20m:4 = 5cm

Odp. Jeden bok nbędzie miała 10cm, a drógi 5cm.
___________________________________________________________________
Zad.2
1:2000000
1cm-2000000cm/:100
1cm-20000m/:1000
1cm-20km

5cm x 20km =100km

Odp. Rzeczywista odległość między tymi miejscowościami wynosi 100km
___________________________________________________________________
Zad.3
np. 100+26= 126
100:2=50
26:2 = 13
P= a x b
P= 50 x 13
P= 650cmZad.3 ne jestem pewna ;DD