Argon stanowi około 0,93% objętościowych powietrza. Oblicz, ile kilogramów powietrza należy poddać destylacji, aby otrzymać 1m³ argonu. Przyjmij, że gęstość powietrza, w temperaturze 0°C i pod ciśnieniem 1013hPa, wynosi 1,293 kg/m³.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T19:20:30+01:00
2.
1m³ powietrza - 0,0093 m³ Ar
x m³ powietrza - 1m³ Ar
0,0093x=1
x=107,53
więc 107,53 m³ powietrza - 1m³ Ar
wiedząc, że m=d*V
m=1,293*107,53=139,03
Odp. Aby otrzymać 1m³ Ar należy zdysocjować 139,03kg powietrza
4 1 4