Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:55:10+01:00
Zadanie 3/82

a) Pk = (x+5)(x-2) = x² + 3x - 10
b) Pt = (x+3)(x-3)*½ = ½x² - 4,5
c) Pt = (x+x+2)(x+1)*½ = x² + 2x + 1


zadanie 5/83

a) (x+3)² = x² + 6x + 9
b) (a-2)² = a² - 4a + 4
c) (2x + 5)² = 4x² + 20x + 25


zadanie 12/83


a) (x+1)(x+2)(x+3) = (x² + 3x + 2)(x+3) = x³ + 6x² + 11x + 6
b) (x-2)(x+5)(2x-1) = (x² + 3x - 10)(2x-1) = 2x³ + 5x² - 23x + 10
c) (x-4)(x+1)² = (x-4)(x²+2x+1) = x³ - 2x² - 7x -4
d) (2x-3)²(x+2) = (4x² - 12x + 9)(x+2) = 4x³ - 4x² - 15x +18


zadanie 3/83

nie ma takiego zad w ksiazce ;>
wiec chyba chodzi o 13

zadanie 13/83

a) (x+1)(x-2) + (x+2)(x-1) = x² - 2x + x -2 + x² - x + 2x - 2 = 2x² - 4
b) (5k+n)(k-2n) - k(4k +n) = 5k² - 10kn +kn - 2n² - 4k² - kn = k² - 10kn -2n²
c) (4y +3)(y-2) - 2y(4-2y) = 4y² - 8y + 3y - 6 - 8y - 4k² - kn = k² - 10kn - 2n²

11 4 11