1.Na podstawie podręcznika (str.35) narusuj krzywe przeżywania organizmów.Dokonaj interpretacji tego wykresu,czyli dla kaZdej krzywej opisz zmiany,jakim podlega śmiertelność populacji wraz ze zmianą wieku organizmów. Trzeba opisać KRZYWĘ 1,2,3. (Książka do 3 gim.żółta Biologia.str.35)

2.Wymień przyczyny śmiertelności populacji

1

Odpowiedzi

2009-11-26T11:33:21+01:00
Zacznę od 2.
Przyczyny śmiertelności populacji:
- negatywne oddziaływania między gatunkami ( drapieżnictwo)
-katastrofy ekologiczne ( pożary, powodzie, huragany itp)
- z przyczyn naturalnych
choroby
kłusownictwo

krzywa przeżywania organizmów:
Do opisu śmiertelności rzeczywistej używamy tzw. krzywe przeżywania:
a) Krzywa „wypukła”- Charakterystyczna dla nielicznych grup zwierząt o znacznych rozmiarach, które dużo energii poświęcają na opiekę nad potomstwem. Śmiertelność jest niewielka we wczesnym okresie życia i dopiero u osobników starych rośnie gwałtownie, np. małpy, człowiek, słonie.
b) Krzywa „wklęsła”- charakterystyczna dla organizmów wydających na świat liczne potomstwo, często pozbawione opieki rodzicielskiej, np. małze, tasiemce, żaby.
c) Krzywa „esowata”- duża śmiertelność u osobników młodych, stopniowo maleje u dorosłych i ponownie wzrasta w czasie starzenia się. Występuje u wielu zwierząt, np. pszczół, mrówek, ptaków śpiewających.
d) Krzywa „schodkowata” – cechuje organizmy, których przeżywalność silnie zmienia się w stadiach życiowych. Na przykład: motyle -śmiertelność duża w fazie jaj złożonych oraz w czasie linienia.
e) Krzywa „jednostajnie nachylona”- bez względu na wiek, tempo wymierania osobników jest stałe. Prawdopodobnie nie ma takiego gatunku, gdzie krzywa ta funkcjonuje, jest to założenie teoretyczne.