W 1750 roku żyło na świecie 733 mln ludzi,a w 2007 roku -6641 mln ludzi.Na podstawie diagramów oblicz na kalkulatorze ( Wynik podaj w zaokrągleniu )

a)Ile ludzi żyło a Azji z 1750r., a ile w 2007 r. ?
b)Czy w Europie żyło w 2007r. więcej ludzi niż na całym świecie w roku 1750 ?
c)O ile procent zwiększyła się liczba ludności w Europie od 1750r. do 2007r.?
d)Ile razy w tym czasie zwiększyła się liczba ludności w Ameryce Pn ?

Ludność świata według kontynentów:
Rok 1750 :
Europa- 19,9 %
Azja- 65,9%
Afryka - 13,6 %
Ameryka Pn. - 0,2 %
Ameryka Pd. i Śr. - 1,1 %
Australia i Oceania - 0,1 %

Rok 2007:
Europa- 11,4%
Azja - 60,6 %
Afryka - 13,8 %
Ameryka Pn. - 5,1 %
Ameryka Pd. i Śr. - 8,6 %
Australia i Oceania - 0,5 %

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T19:46:05+01:00
A)1750r.
733000000-100%
x-65,9%
x=733000000*65,9/100=483047000 ludzi

2007r.
6641000000-100%
x-60,6%
x=6641000000*60,6/100=4024446000

b)
6641000000-100%
x-11,4%
x=6641000000*11,4/100=757074000
733000000<757074000 TAK

c)1750r.
733000000-100%
x-19,9%
x=145867000

2007r.
6641000000-100%
x-11,4
x=757074000

145867000-100%
757074000-x
x=519,02% (ok) czyli ok 520%
520%-100%=420% (ok)

d)1750r.
733000000-100%
x-0,2%
x=1466000

2007r.
6641000000-100%
x-5,1%
x=338691000

Chyba tak
131 4 131