Przedciębiorca chce zaciągnoć kredyt w wysokości 35000 tys. zł. Bank zaproponował dwa warianty spłaty kredytu:
Wariant 1- Spłacenie całej kwoty kredytu z odsetkami jednorazowo za rok przy oprocentowaniu 19,2 % różnie przy kapitalicacji odsetek co pół roku.
Wariant 2- Spłacenie kredytu w równych miesięcznych ratach w wysokości 2100 zł miesięcznie.
Policz jaką kwotę spłaci przedsiębiorca w każdym z dwóch wariantów.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T19:57:01+01:00
Przedciębiorca chce zaciągnoć kredyt w wysokości 35000 tys. zł. Bank zaproponował dwa warianty spłaty kredytu:
Wariant 1- Spłacenie całej kwoty kredytu z odsetkami jednorazowo za rok przy oprocentowaniu 19,2 % różnie przy kapitalicacji odsetek co pół roku.
Wariant 2- Spłacenie kredytu w równych miesięcznych ratach w wysokości 2100 zł miesięcznie.

wariant 1

35000 tys.zł*19,2%=35000 tys.zł*0,192=6 720 zł po pierwszym półroczu
35 000 +6720=41 720 zł
drugie półrocze
41 720 zł*19,2%=8010,24 zł
kwota do spłacenia
35 000+6720 +8010,24=49 730,24 zł

wariant drugi
2100*zł12=25 200 zł
do spłaty 60 200 zł
1 5 1