Potrzebuję wzorów na:
-gęstość zaludnienia,
-wskaźnik urbanizacji,
- przyrost naturalny i wskaźnik przyrostu naturlanego,
-stopień bezrobocia.
Bardzo mi zależy . Potrzebuję tego na wczoraj. Będę ogromnie wdzięczna za wszystkie wzory. = )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Gęstość zaludnienia liczba ludności/powierzchnia
przyrost naturalny lczba urodzeń-liczba zgonów
wskaźnik przyrostu naturalnego przyrost naturalny/początkową liczbe ludności tym czasie *1000promili
stopień bezrobocia liczba bezrobotnych/liczba czynnych zawodowo *100
12 3 12