Za pomocą związków frazeologicznych określ następujące zachowania i działania ludzi :
1. zastać coś zamknięte, odejść z niczym-
2.doprowadzić kogoś do nędzy-
3.wyrzucać sobie coś, żałować utraconej okazji,szansy-
4.być w podobnej sytucaji jak kto inny, dzielić z kimś ten los-
5.przedstawić sprawę w sposób wykrętny, fałszywy;przeinaczać coś-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:17:48+01:00
Zastać coś zamknięte, odejść z niczym- pocałować klamkę
doprowadzić kogoś do nędzy- zastać coś do ruiny
być w podobnej sytuacji jak kto inny, dzielić z
kimś ten sam los- jechać na tym samym koniu
wyrzucać sobie coś, żałować utraconej okazji, szansy-pluć sobie w brodę
przedstawiać sprawę w sposób wykrętny,
fałszywy; przeinaczać coś- obracać kota ogonem
1 5 1