3) Oblicz stężenie molowe 45-procentowej zasady potasowej o gęstości 1,45g/cm3.
4) Oblicz, jaka objętość 1,5-molowego roztworu kwasu siarkowego (VI) jest potrzebna do zobojętnienia 300 cm3 0,3-molowego roztworu wodorotlenku sodu.
5) Oblicz, ile gramów 10-procentowego roztworu węglanu sodu należy użyć do reakcji z 250g 3-procentowego roztworu wodorotlenku baru.
6) Oblicz masę osadu wytrąconego w reakcji 300g 2,5-procentowego roztworu chlorku sodu z 200 cm3 0,5-molowego roztworu azotanu (V) ołowiu (II).

1

Odpowiedzi

2012-08-29T13:05:58+02:00

Zadanie 3.

 

Cp=45%

d=1.45g/cm³

M=40g/mol

 

Cm=(Cp*d)/(100%*M)

Cm=45%*1.45g/cm³/100%*40g/mol = 0.0163125mol/cm³=16.3125mol/dm³

 

Odp.: Stężenie molowe wynosi 16.3125mol/dm³

 

 

Zadanie 4.

 

H₂SO₄ + 2NaOH ⇒ Na₂SO₄ + 2H₂O

_____    ______

1mol   :  2mol

 

V=300cm³=0.3dm³

Cm=0.3mol/dm³

 

n=Cm*V=0.3dm³*0.3mol/dm³=0.09mol

 

H₂SO₄ + 2NaOH ⇒ Na₂SO₄ + 2H₂O

_____    ______

1mol   :  2mol

x        : 0.09mol

 

x = 0.045mol

 

n=0.045mol

Cm=1.5mol/dm³

 

V=n/Cm=0.045mol/1.5mol/dm³ = 0.03dm³

 

Odp.: Potrzebne jest 0.03dm³ tego roztworu.

 

 

Zadanie 5.

 

Na₂CO₃ + Ba(OH)₂ ⇒ BaCO₃ + 2NaOH

______   _______

1mol     :  1mol

 

 

Ba(OH)₂:

 

Cp=3%

mr=250g

 

ms=250g*0.03=7.5g

 

 

Na₂CO₃ + Ba(OH)₂ ⇒ BaCO₃ + 2NaOH

______   _______

1mol     :  1mol

106g     :  171g

x          :   7.5g

 

x ≈ 4.65g

 

ms=4.65g

Cp=10%

 

mr=4.65g/0.1=46.5g

 

Odp.: Należy użyć ok. 46.5g tego roztworu.

 

 

Zadanie 6.

 

NaCl:

 

mr=300g

Cp=2.5%

 

ms=300g*0.025=0.75g

 

m=0.75g

M=58.5g/mol

 

n=m/M=0.75g/58.5g/mol≈0.0128mol

 

 

Pb(NO₃)₂:

 

V=200cm³=0.2dm³

Cm=0.5mol/dm³

 

n=0.5mol/dm³*0.2dm³=0.1mol

 

Pb(NO₃)₂            +                    2NaCl                     ⇒              PbCl₂ + 2NaNO₃

______                                    ________                               _______

1mol                   :                    2mol                        :             1mol

0.1mol                :                    0.0128mol                :            0,0064mol

nadmiar                                   niedomiar

pozostanie                               przereaguje w

0.1-0.0064=0.0936mol              całości

 

Przyjmijmy, że pozostała część czyli 0.0936mol azotanu (V) ołowiu (II) i powstałe NaNO₃ rozpuściły się w wodzie, ponieważ nie znamy temperatury w jakiej zachodzi ta reakcja nie możemy określić jaka jest rozpuszlaność tych związku w wodzie (skoro są to roztwory nie możmy jej pominąć).

 

M=278g/mol

n=0.0064mol

 

m=0.0064mol*278g/mol=1.7792g

 

Odp.: Wytrącony osad ma masę 1.7792g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 4 1