Spośród podanych pierwiastków i związków chemicznych wybierz te, których użyjesz w zapisie słownym równań reakcji chemicznych:
syntezy, analizy, wymiany
węgiel, tlen,tlenek magnezu wodór, tlenek rtęci,rtęć,tlenek wodoru,tlenek węgla

1

Odpowiedzi

2012-08-29T21:50:02+02:00

tlenek rtęci,rtęć,tlenek wodoru, wodór,tlenek węgla, węgiel, tlen

 

 

np. r.analizy:  tlenek rtęci ---> rtęć + tlen

r. syntezy:  węgiel + tlen ---> tlenek węgla

r. wymiany:  tlenek rtęci + wodór ---> tlenek wodoru + rtęć