Zad 1
Napisz reakcje otrzymywania i hydrolizy (kwaśnej i zasadowej)
a) Maślanu etylu
b) Octanu butylu

Zad 2
Scharakteryzuj białko na podstawie ich struktury.

Zad 3
Podaj przykłady z życia codziennego :
a) Polimerów naturalnych
b) Polimerów modyfikowanych

1

Odpowiedzi

2009-11-26T19:44:45+01:00
ZADANIE 1: Napisz reakcje otrzymywania i hydrolizy kwaśnej i zasadowej:

a) maślanu etylu

Reakcja otrzymywania ;

CH3-CH2-CH2-COOH + C2H5OH ----- H^+ ----->

CH3-CH2-CH2-COOC2H5 + H2O

Kwas masłowy + alkohol etylowy ----- H^+ --> ester + H2O

Hydroliza kwasowa to reakcja odwrotna do reakcji estryfikacji ,
czyli ester + H2O --> kwas i alkohol

hydroliza zasadowa

ester + OH^ - ----- H2O ---> alkohol i sól kwasu karboksylowego

CH3-CH2-CH2-COOC2H5 + NaOH -----H2O--->

CH3-CH2-CH2-COONa + C2H5OH

Powstaje maślan sodu oraz etanol

b) octanu butylu

CH3-COOH + CH3-CH2-CH2-CH2-OH --- H^+ ----->
CH3-COOCH2-CH2-CH2-CH3 + H2O

Kwas octowy reaguje z butanolem i otrzymujesz ester .

Hydroliza kwasowa to reakcja odwrotna do reakcji estryfikacji .

Hydroliza zasadowa :

CH3-COOCH2-CH2-CH2-CH3 + NaOH ---- H2O ----->

CH3COONa + CH3-CH2-CH2-CH2-OH


ZADANIE 2

Struktura białek: A) struktura drugorzędowa białka powstaje gdy aminokwasy sąsiadujące w łańcuchu polipeptydowym (struktura pierwszorzędowa) tworzą wiązania wodorowe, B) trójwymiarowa, trzeciorzędowa struktura białka powstaje na skutek oddziaływań pomiędzy aminokwasami znajdującymi się w różnych miejscach skręconej, drugorzędowej struktury białka, C) czwartorzędowa struktura białka powstaje ze zwinięcia dwóch lub więcej łańcuchów polipeptydowych.

ZADANIE 3

Polimery naturalne: celuloza (wyst. korzenie, liście), białka, kwasy nukleinowe (wyst. DNA, RNA)

Polimery modyfikowane: octan celulozy (zastosowanie obejmuje wszelkiego rodzaju uchwyty - rączki narzędzi, grzebienie, oprawy - , składniki lakierów oraz farb drukarskich), białko modyfikowane, skrobia modyfikowana
1 3 1