Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T00:23:02+01:00
Transformacja systemowa
Określmy najpierw jej pojęcie.
Jest to radykalna zmiana społeczna i polityczna, która nastąpiła w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku – zmiana ustroju politycznego, zmiana świadomości społecznej i politycznej, przyjęcie odmiennego systemu wartości, nabycie cech innej kultury politycznej i prawnej.

Przyczyny transformacji systemowej

Zewnętrzne – kryzys wewnętrzny w Związku Radzieckim i próby ratowania komunizmu poprzez jego stopniowe samoograniczanie.

* Marzec 1985 – Gorbaczow zostaje sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
* Lipiec 1988 – konferencja KPZR – postulat wprowadzenia systemu prezydenckiego i włączenia społeczeństwa w system sprawowania władzy.
* Kwiecień 1989 – pierwsze wybory do Zgromadzenia Deputowanych Ludowych.

6 II – 5 IV – obrady Okrągłego Stołu:

* Legalizacja Solidarności
* Wolne wybory do Senatu
* Przywrócenie urzędu prezydenta
* 35% posłów wybieranych w wolnych wyborach
* Wprowadzenie samorządu


Podsumowanie

Zmiany systemowe w Polsce związane były z przejściem od systemu gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej (gospodarki) Transformacja systemowa została zapoczątkowana we wrześniu 1989roku wraz z powołaniem pierwszego nie komunistycznego rządu w powojennej Polsce na której czele staną T. Mazowiecki Zmiany w systemie funkcjonowania gospodarki nazwano Programem Balcerowicza. Lata 80. Jeden z najburzliwszych okresów w historii Polski W 1980roku społeczeństwo boleśnie odczuwało skutki kryzysu gospodarczego życie codzienne stało się koszmarem. Sytuacja w kraju zmusiła władze do podjęcia rozmów z opozycją