Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-23T00:35:30+02:00
A-dłużasza podstawa
b=20m
c=15m
h=15m
a=b+2x

rysujemy trapez i oznaczamy boki podanymi literami
zaznaczamy wysokość i znajdujemy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych h, x i przeciwprostokątnej c
z tw. Pitagorasa
x²+h²=c²
x²+15²=15²
x²+225=225
x²=0
x=0
czyli trapez ten jest prostokątem o bokach 20 i 15
P=20*15=300m²
1a=100m²
P=3a
odp. działka ma 3 ary.
2009-05-23T00:35:56+02:00
Z treści tego zadania wynika, że ten 'trapez równoramienny' jest prostokątem, ponieważ jego wysokość jest równa jego ramieniu. Więc to zadanie jest banalne, 2×20 + 2×15 = 70
Potrzeba 70 metrów bierzących siatki, 20×15=300m² - tyle wynosi pole.

1ar = 100m²
300m²=3ar