1.na podstawie róznych zrodel informacji scharakteryzuj wybraną strefe klimatyczna krajobrazową w afryce

2.na podstawie mapy tematycznej w atlasie określ jaki typ klimatu obejmuje dorzecze każdej z wymienionych rzek
zair(kongo)-
niger-
nil-

3. uzupełnij tekst podanymi wyrazeniami:
kotlinowate, wyzynne, północny, południowych, rowami tektonicznymi, masywami górskimi,

W ukształtowaniu Afryki dominują rozległe powierzchnie..................., otaczające ......................... obniżenia. Pasma górskie wystepują jedynie wzdłóż .................. i ................... wybrzeży kontynentu. Najwyższe szczyty są odosobnionymi ......................... W Afryce Zachodniej ciągną się olbrzymie zapadliska będące.................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T16:53:04+01:00
Strefa zwrotnikowa - Sahara, Kotlina Kongo - Cechy klimatu: duża amplituda temperatur dobowych, roczna suma opadów do 250 mm, średnia temperatura miesiąca od 10 do 30 stopni. Formacja roślinna: pustynie i półpustynie. Gatunki roślin: w oazach palmy, suchorośla, efemerydy.

proszę o najlepszą jeśli pomogłam :)
16 2 16