1. Znajdź współrzędne punktów przecięcia podanej prostej z osiami układu współrzędnych, a następnie narysuj tę prostą
a) 3x + 12= 0
b) 1/4y - 1/2 = 0
c)-2x+ 5y-10= 0

2. Znajdź współrzędne punktu przecięcia prostych:
a) x= -3, y= 5
b)x=1/2 , y=-2x +4
c)y= -10 , 3x+2y-20= 0
d) y= 2/3x -5 , -x+2y -1 = 0

3. Sprawdź czy proste o równaniach 2x-4y+2 = 0 , 2x+y-3= 0 i x+2y+1 = 0 przecinają się w jednym punkcie.


Za zadania daję 40 pkt.potrzebuje je na dzisiaj.
Jeśli chodzi o rysunki jakby ktos zrobil pr0sze wysylac na e-maila: [email protected]


Czekam;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T17:01:20+01:00
1. Znajdź współrzędne punktów przecięcia podanej prostej z osiami układu współrzędnych, a następnie narysuj tę prostą
a) 3x + 12= 0
x=-4

z osia OX
y=0 to x=-4
z osia OY
brak

narysuj prostą równoległą do osi Y w punkcie x=-4

b) 1/4y - 1/2 = 0
1/4y=1/2
y=1/2*4/1
y=2
Z osia OX
brak
Z osia OY
y=2
narysuj prostą równoległą do osi X
w punkcie y=2

c)-2x+ 5y-10= 0
z osia OX
y=0
-2x=10
x=-5
z osia OY
x=0
5y=10
y=2

rysuje prosta w układzie
-2x -10=-5y
y=2/5x+2

2. Znajdź współrzędne punktu przecięcia prostych:
a) x= -3, y= 5
(-3,5)

b)x=1/2 , y=-2x +4
y= -2(1/2)+4
(1/2, 3)

c)y= -10 , 3x+2y-20= 0
3x-20-20=0
3x=40
x=40/3

d) y= 2/3x -5 , -x+2y -1 = 0

y= 2/3x -5
-x+2(2/3x -5) -1 = 0

y= 2/3x -5
-x+4/3x -10 -1 = 0

y= 2/3x -5
1/3x -11 = 0

y= 2/3x -5
1/3x =11

y= 2/3x -5
x =33

y= 2/3*33 -5 =22-5=17
x =33

3. Sprawdź czy proste o równaniach 2x-4y+2 = 0 , 2x+y-3= 0 i x+2y+1 = 0 przecinają się w jednym punkcie.

2x-4y+2 = 0
2x+y-3= 0

2x-4(-2x+3)+2 = 0
y=-2x+3

2x+8x-12+2 = 0
y=-2x+3

10x=10
y=-2x+3

x=1
y=-2+3=1

x+2y+1 = 0
1+2+1=0
4=0
nie należy7 4 7