Odpowiedzi

2009-11-26T16:18:10+01:00
, W latach potopu szweckiego\\\\\\\'\\\\\\\'
szwedzi chcąc opanować całość wybrzeży Morza Bałtyckiego, atakowali wielokrotnie Reczpolspolitą . Walki rozpoczęły się w drugiej połowie XVI w. i toczyły się dziesiątki lat. Latem 1655r. dwie potężne armie szweckie przekroczyły zachodnie i północne granice Reczpolspolitej, wszczynając kolejną wojnę. W krótkim czasie armie szweckie zajęły dużo część kraju, a król polski Jab Kazimierz został zmuszony do ucieczki za granicę. Wydawało sie ,że państwo, zalane przez szwedów, ostatecznie zostało podbite. Czasy tego najazdu nazywa się potopem szweckim. Najeźdźcy dokonywali masowych rabunków, niszczyli miasta i wsie. Punktem zwrotnym wojna była obrona Jasnej Góry w Częstochowej. Ufoortyfikowany klasztor Poaulinów broniła załoga licząca ok.250 osób. Przez sześć tygodni zwycięstwo odpierała szturmy o wiele silniejszych wojsk szweckich. Wreszcie Szwedzi zostali zmuszeni do rezygnacji z oblężenia. Wiadomość o tym sukcesie podniosła ducha bojowego u Polaków i wzmogła zapał do walki. Tworzono oddziały partyzanckie, które atakowły niewielkie odziały przeciwnika. To ustawicze nękanie znacznie osłabiło siły wroga.

Kadry z film Potop:
2009-11-26T16:33:06+01:00
Wojna polsko-szwedzka trwała od 1655 do 1660 roku i potocznie nosi nazwę "potop szwedzki"

1)Przyczyny wojny:
-konflikt polsko-szwedzki o dominację w rejonie Bałtyku
-próba podporządkowania Rzeczypospolitej Szwecji i powstrzymanie ekspansji państwa rosyjskiego
-pretensje polskich Wazów do Korony Szwecji

2)Przebieg wojny:
-1655-wkroczenie wojsk szwedzkich na tereny Rzeczypospolitej
-kapitulacja wojsk polskich
-król Jan Kazimierz opuszcza kraj i udaje się na Śląsk
-obrona Jasnej Góry przed szwedami
-1656-elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm zawiera sojusz ze Szwecją
-Stefan Czarniecki toczy wojnę podjazdową z wojskami szwedzkimi
-powrót Jana Kazimierza do kraju
-traktat w Radnot (próba rozbioru Polski pomiędzy Szwecję, Siedmiogród, Bohdana Chmielnickiego i Bogusława Radziwiłła)
-Austria i Dania wypowiadają wojnę Szwecj
-1657-traktaty welawsko-bydgoskie (elektor zrywa sojusz ze Szwecją za cenę zwolnienia go z zależności lennej)
-1658-1659-wojna na terytorium Danii

3)Skutki:
-1660-pokój w Oliwie (Polska traci większą cz. Inflant, król Polski zrzeka się praw do tronu Szwecji, potwierdza utratę lenna pruskiego)