Odpowiedzi

2009-11-26T17:09:08+01:00
MENis- Ministerstwo edukacji narodowej i szkolnictwa (nijaki)
Unesco - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (na polski: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) (nijaki)
Unicef - United Nations International Children’s Emergency Fund (na polski: Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) (nijaki)
Ufo - unidentified flying object (na polski: niezidentyfikowany obiekt latający) (nijaki)
SMS - Short Message Service (na polski usługa krótkich wiadomości tekstowych) (męski)
  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T17:09:16+01:00
1. Minsterstwo Edukacji Narodowej(nijaki)
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (nijaki)
3.United Nations International Children’s Emergency Fund (nijaki)
4.unidentified flying object (niajki)
5.Short Message Service (męski)