Porównaj ciśnienia ucznia o masie 40 kg na podłoże , gdy kolejno

a) stoi na śniegu w butach - jeżeli pole powierzchni każdego buta wynosi S = 250 cm2

b) stoi na śniegu na nartach których długość wynosi a=1,6 m a szerokość każdej z nich b= 10 cm

c) stoi na lodzie na łyżwach z których każda ma długość a=25 cm a szerokość b= 0,5 cm

Sformułuj ogólny wniosek z tych obliczeń

Dane

Szukane

Rozwiązanie

Odpowiedź

1

Odpowiedzi

2009-11-28T23:06:39+01:00
A) Dane:
m =40 kg
s=250 cm2 =0,0250 m2
g=10 m/s2
Szukane p=?
Wzór:
p=Fn/s
Fn=m x g
Rozwiazanie:
Fn= 40 kgx 10m/s2=400 N
0,0250 x2 = 0,05 m2
p=400 N/0,05m2=8 000 Pa

B)Dane:
m= 40 kg
a=1,6m
b=10 cm = 0,1 m
g= 10 m /s2
Szukane:
p=?
Wzór:
s=axb
p=Fn/s
Rozwiazanie:
s= 1,6 x 0,1 = 0,16 m 2
p=400N /0,16 = 2 500 Pa
C)
Dane :
m=40 kg
a=25 cm = 0,25 m
b=0,5 cm = 0,005 m
g=10 m/s2
Szukane:
p=?
Wzór:
s=axb
p=Fn/s
Rozwiazanie
s=0,25m x 0,005= 0,00125m2
p=400N /0,00125= 320 000N