Odpowiedzi

2009-11-26T18:35:15+01:00
Problemy biologii, medycyny i ochrony środowiska stanowią wyzwanie dla fizyków, którzy opracowują nowe warianty metod badawczych lub przystosowują już istniejące do wymagań stawianych przez te dyscypliny. Tomograf komputerowy i ultrasonograf w medycynie, czy też różne typy automatycznych analizatorów w badaniach środowiska stają się standardowym wyposażeniem laboratoriów. Prezentowany podręcznik jest przeznaczony dla szerokiej grupy osób stosujących w pracy zawodowej różne metody eksperymentalne fizyki do celów pomiarowych, diagnostycznych i terapeutycznych. Akademicki poziom wykładu umożliwia Czytelnikowi samodzielny wybór metody eksperymentalnej optymalnej do rozwiązania konkretnego problemu. W tym celu Autorzy przedstawiają w nim podstawy fizyczne opisywanych metod oraz szeroką gamę ich potencjalnych zastosowań. Szczególny nacisk kładą na właściwą interpretację otrzymanych wyników oraz źródła możliwych błędów. Książka, napisana przez zespół Autorów czynnych naukowo w dziedzinach, które opisują, jest przeznaczona dla studentów fizyki, biofizyki, fizyki medycznej, biologii, medycyny, chemii i ochrony środowiska, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swej pracy zawodowej wykorzystują fizyczne metody eksperymentalne.