Zadanie 16. (PROSZĘ O CAŁKOWITE OBLICZENIA)

Wykonaj mnożenie, zredukuj wyrazy podobne.

a) (x+7)(2x-1)=
b) (2a-1)(a+4)=
c) (4a-1)(2-3a)=
d) (x+ ∨5)(x-∨ z 5)=
e) (2y- ∨3)(y+1)=
f) (a+ ∨2)(a- ∨3)=
g) (∨2 +k)(∨2 -k)=


Zadanie 2 (PROSZĘ O CAŁKOWITE OBLICZENIA)

Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.

e) (-x+y)(5z+6y)=
f) (x+5y)(7x-y)=
g) (2x⁴ -y)(x⁴ +y)=
h) (ab-a)(2ab+6a)=


Zadanie 4 (PROSZĘ O CAŁKOWITE OBLICZENIA)

Przekształć iloczyny na sumy.

c) (x∨2 +1)(x-∨2)=
d) (x+∨2)(2∨2+x)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:57:07+01:00
1.
a] 2x²-x+14x-7 = 2x²-13x-7
b] 2a²+8a-a-4 = 2a²-7a-4
c] 8a-12a²-2+3a = 11a-12a²-2